Finna är tillgänglig för alla

Datum publicerat

Har du testat att använda söktjänsten Finna.fi med en hand? Eller när du är trött och har tappat koncentrationsförmågan? Eller med en skärmläsare?

Tillgänglighet – dvs. hur lätt det är att använda en tjänst – är en mycket viktig aspekt i utvecklingen av Finna.

”Knappast någon vill använda en tjänst som är komplicerad och orsakar stress”, säger tillgänglighetsplanerare Pasi Tiisanoja från Nationalbiblioteket.

”Vårt mål är att det ska vara lätt för alla att använda Finna. Oberoende av om användaren har till exempel en hörsel- eller synskada eller läs- och inlärningssvårigheter”, berättar Tiisanoja.

Tillgänglighet omfattar hela teamet

Finna utvecklas vid Nationalbiblioteket, där beaktandet av tillgänglighetsaspekter utgör en del av hela teamets arbete.

”Tillgänglighetsplanerarna måste ta fram lösningar som är tydliga och förståeliga för användaren. Kodarna ska se till att tjänstens källkod är felfri samt uppfyller standarderna och anvisningarna. I kommunikationen innebär tillgänglighet ett så tydligt och förståeligt språk som möjligt”, säger Tiisanoja.

 

Testning avslöjar användbarhetsproblem

Finnas kodare testar användbarheten digitalt med olika slags verktyg. Men detta avslöjar inte alla problem.

”Utöver den tekniska konstruktionen är det viktigt att tjänsten är lätt att använda och förståelig. Det utreder vi med test till vilka vi inbjuder användare.”

Tillgänglighet är inte något nytt för Finna-teamet. ”Vi har från första början planerat tjänsten för alla”, säger Tiisanoja.

Sedermera har tillgänglighetsdirektivet trätt i kraft även i Finland, och det förutsätter att myndigheternas digitala tjänster är tillgängliga.

Lade du märke till ett tillgänglighetsproblem i Finna? Berätta om det för oss på responsblanketten.

Ytterligare information om Finnas tillgänglighetsarbete:
tillgänglighetsplanerare Pasi Tiisanoja, Nationalbiblioteket, pasi.tiisanoja(at)helsinki.fi

Ytterligare information om tillgänglighet.