Finlandssvenskt dialektmaterial sparades i webbarkivet

Datum publicerat

År 2022 lagrade Nationalbiblioteket i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) nätmaterial som innehöll finlandssvenska dialekter.

År 2022 lagrade Nationalbiblioteket i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) nätmaterial som innehöll finlandssvenska dialekter. Temainsamlingen baserades på en insamling som genomfördes av SLS med namnet Dialektmaterial på webben. Nationalbiblioteket lagrade det inkomna nätmaterialet i det Finländska webbarkivet.  

Temainsamlingen samlade in nätmaterial som kartlagts av SLS om sådana svenska dialekter i skrift eller tal som används i Finland. I Finland talas svenska dialekter i kustregionen och på Åland.  

Dialekter är en levande muntlig tradition som också har funnit sin väg till nätet och sociala medier. I insamlingen lagrades bland annat nyhetsinnehåll, webbsidor, bloggar, podcaster, videor, musik och innehåll på sociala medier (Twitter, TikTok).  

Det lagrade materialet finns tillgängligt via dataterminaler för friexemplar runtom i Finland. Mer information om deponeringen av inhemska publikationer vid Nationalbiblioteket: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/friexemplarsbyran 

Det insamlade materialet finns i begränsad form tillgängligt i Finländska webbarkivets index

Information om SLS insamling Dialektmaterial på webben hittar du på SLS sidor i söktjänsten Finna

Informationsspecialist Sanna Haukkala (Nationalbiblioteket, sanna.haukkala@helsinki.fi) och arkivarie Lisa Södergård (SLS, lisa.sodergard@sls.fi) ger mer information om insamlingen. 

I sitt webbarkiv lagrar Nationalbiblioteket inhemskt nätmaterial som samlas in via Finlandsinsamlingar, temainsamlingar och kontinuerliga insamlingar. I den årliga Finlandsinsamlingen lagras innehåll från över 600 000 webbplatser med domäntilläggen .fi och .ax samt ett urval av andra webbplatser som identifierats som finskspråkiga. Temainsamlingarna är mer noggranna och djupgående insamlingar av innehåll som gäller aktuella teman eller händelser. I de kontinuerliga insamlingarna lagras finländska webbtidningar, nyhetsmedier och Twitter-innehåll med jämna mellanrum. 

Nationalbibliotekets uppgift är att arkivera ett representativt och mångsidigt urval av inhemskt nätmaterial. De arkiverade materialen förvaras och ställs via dataterminaler för friexemplar till förfogande för forskare och andra som behöver informationen. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) och upphovsrättslagen (404/1961 16 b §).  Finländska webbarkivet är del av nationalsamlingen, i vilken finländska publikationer bevaras 

Kontaktperson

Friexemplarstjänsten
+358 (0)2941 44321 (arkisin/vardagar/weekdays 9-12)
Nationalbiblioteket