Finländska lokala läsarbrev från 1800-talet finns nu digitalt

Datum publicerat

En ny digital urklippssamling, Translocalis, har publicerats i Nationalbibliotekets webbtjänst för digitala samlingar digi.kansalliskirjasto.fi. Translocalis innehåller lokala läsarbrev som tryckts i finskspråkiga tidningar fram till 1885. Breven är nu tillgängliga som en del av Nationalbibliotekets digitala samlingar (digi.kansalliskirjasto.fi).

Kansan lehti -tinidningens omslagsfoto 1895 / Digi.kansalliskirjasto.fi.

Translocalis innehåller 72 000 brev från olika socknar, städer, landsdelar och länder. Breven representerar tiden då den finskspråkiga pressen utvecklades. Till en början var utvecklingen riksomfattande och det var först mot slutet av 1800-talet som pressen började bli mer regional och lokal. Lokala läsarbrev som publicerades i tidningarna breddade lokalinvånarnas kunskapssfär och gjorde på så sätt det samhällsomfattande lokalt och det lokala samhällsomfattande. Brev skickades från alla lager av samhället.

I Nationalbibliotekets webbtjänst kan databasens brev sorteras bland annat enligt avsändningsort eller skribent och det går också att göra textsökningar i brevens innehåll. Som en ny kulturarvssamling vid Nationalbiblioteket betjänar urklippssamlingen såväl forskare inom historia och närliggande vetenskaper som den historieintresserade allmänheten.

"Translocalis-materialet är ett led i utformningen av det tidiga finländska medborgarsamhället och sin tids sociala medier. Det är ett internationellt sett unikt källmaterial och ett specifikt finländskt fenomen", säger planeringschef Minna Kaukonen som lett projektet vid Nationalbiblioteket.

"Man kan söka på ord i textinnehållet i de brev som ingår i samlingen. Sökningen kan också avgränsas med hjälp av urklippens metadata (uppgifter om plats, skribent osv.) genom att använda de nyckelord som anges på Translocalis-samlingens ingångssida. I materialet finns till exempel brev som identifierats vara skrivna av kvinnor samt brev som skrivits av hemmansägare eller arbetare. Sökningarna kan avgränsas enligt tid, eller till att bara inkludera vissa tidningar", konstaterar Kaukonen.

Se söktips och referensanvisningar på digi.kansalliskirjasto.fi

Databasen Translocalis offentliggörs på torsdag i Nationalbibliotekets Kupolsal. Följ evenemanget live på Nationalbibliotekets Youtubekanal från och med kl. 18.30.

Translocalis har finansierats av Alfred Kordelins stiftelse inom ramen för understödet Stora kulturprojekt 2021–2023. Translocalis har genomförts som ett samarbete mellan Nationalbiblioteket och Finlands Akademis spetsforskningsenhet för erfarenhetshistoria (HEX) vid Tammerfors universitet.