Finlands nationalbibliografi publicerades som öppen data

Datum publicerat
Finlands nationalbibliografi Fennica har publicerats som öppen data. Nationalbiblioteket hoppas få nya användare och användningsmöjligheter för sina informationsresurser.

Fennica - Finlands nationalbibliografi är en databas över finländska publikationer. Den  upprätthålls av Nationalbiblioteket. Fennica har nu publicerats som öppen data med CC0-licens, som tillåter fri användning t.ex. i applikationer och datavisualiseringar.

  • Finlands nationalbibliografi innehåller metadata om:
  • finländska böcker från och med 1488
  • periodiska publikationer, bl.a. tidningar, från och med 1771
  • kartor från och med 1540-talet
  • audiovisuella material
  • digitaliserade gamla material
  • ämnesbaserad katalog över småtryck, bl.a. reklam och visitkort
  • katalog över tematiska webbinsamlingar från och med 2008
  • förlagens förhandsinformation om kommande publikationer
  • utvalda e-böcker från och med 2008

Tjänsten innehåller information om kring en miljon finländska verk. Du kan bläddra i samlingen via ett användargränssnitt på adressen http://data.nationallibrary.fi. Varje verk, person, organisation, plats och ämne visas som en sida, och dessa sidor länkas till varandra med olika relationer. Ett verk har t. ex. oftast en författare, som är en person, och verkets upplaga eller version har en utgivare, som är en organisation. Sammanlagt innehåller datasetet ca 2 miljoner objekt.

Den länkade datan är tillgänglig på olika sätt. Verk och andra resurser har fått identifierare (URI), som erbjuder maskinläsbar data bl.a. i JSON-LD, Turtle- och RDF/XML-format. Det finns också SPARQL- och Linked Data Fragments -gränssnitt som tillåter mer komplexa sökningar. Hela materialet kan laddas ner både som RDF-data och i det ursprungliga MARC-formatet.

Vi hoppas att servicen ska utnyttjas av utvecklare också internationellt, så vi har publicerat användargränssnittet först bara på engelska. Vi kommer också att utveckla finsk- och svenskspråkiga webbgränssnitt.

Samtidigt öppnas många andra av Nationalbibliotekets informationsresurser och gränssnitt. Du kan hitta mer information om dem i vår datakatalog: https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog

Nationalbibliotekets uppgift är att ta emot tryckt och inspelat material som är avsett för distribution i Finland, göra materialet samt dess metadata tillgängligt förför allmänheten och bevara det också för kommande generationer. Öppen data förbättrar möjligheter för forskning och stöder civilsamhället. Nationalbiblioteket hoppas på nya användningsmöjligheter för sina informationsresurser. Redan tidigare har tesaurer, ontologier och samfundsnamn som Nationalbiblioteket producerar öppnats. Licensvillkoren tillåter också kommersiellt nyttjande av datan. Namnformer för upphovsmän till finländska publikationer kommer att publiceras senare, eftersom vi måste beakta dataskyddsfrågor som uppstår vid publicering av personuppgifter.

Mer information:

Systemchef Nina Hyvönen, nina.hyvonen(a)helsinki.fi, tel. 050 415 4844
Systemspecialist Osma Suominen, osma.suominen(a)helsinki.fi