Finlands Artdatacenters artlista LAJISTO har publicerats i Finto.fi

Datum publicerat

Finlands Artdatacenter upprätthåller en nationell lista över arter som påträffas i Finland. Listan finns nu publicerad som länkade, öppna data också i Nationalbibliotekets tjänst Finto.fi.

Kuvakaappaus Finton verkkosivuilta

LAJISTO (finto.fi/lajisto) erbjuder Finto.fi-användarna omfattande information om finländska arter. Det här öppnar nya möjligheter till exempel för en bredare användning av artbeskrivningarna. Dessutom aktualiserar publiceringen en utveckling av länkning mellan Lajisto och det nationella ontologinätverket som bygger på den allmänna finländska ontologin ALLFO.

”Publiceringen breddar möjligheterna att använda den officiella artkunskapen genom Fintos tjänster. Förhoppningsvis hittar den centrala nationella artkunskapsreserven nya användare genom Finto.fi och möjligheterna den erbjuder i fråga om till exempel innehållsbeskrivning får ett större erkännande än tidigare”, säger Fintos utvecklingschef Mikko Lappalainen.

”Publiceringen av Finlands Artdatacenters artlista i Finto är en utmärkt öppning vars potential ännu inte går att bedöma. Användningen av ontologier kommer sannolikt att öka exponentiellt under de kommande åren i takt med att förståelsen för länkade, öppna data (LOD) växer. Samtidigt erbjuder Finto en utmärkt referens som man kan hänvisa alla intresserade samarbetspartner till”, säger Kari Lahti, chef för Naturhistoriska centralmuseets enhet för biodiversitetsinformatik.

Listan är till sin struktur hierarkisk och motsvarar den aktuella synen på arternas släktskapsförhållanden. Finländska experter på de olika organismgrupperna har sammanställt listan och upprätthåller den. En gång om året publiceras en version av artlistan som inte förändras och som kan citeras. Den finns på webbplatsen (https://laji.fi/artlistan) och kan laddas ner. Den digitala listan uppdateras en gång per år i samband med publiceringen av artdatacentrets artlista.

Fintos Lajisto-lista baserar sig på artlistan från 2021, som publicerades i januari 2022. Förutom arter anger artlistan följande högre taxonomiska kategorier: släkte, underfamilj, familj, underordning, ordning, klass, stam, rike och domän. De inkluderade underkategorierna är underart, varietet och form.

Fintos LAJISTO-lista finto.fi/lajisto

Finlands Artdatacenter laji.fi

 

Mera information:

Utvecklingschef Mikko Lappalainen, Finto-tjänsten, Nationalbiblioteket, mikko.lappalainen@helsinki.fi

Enhetschef Kari Lahti, biodiversitetsinformatik, kari.lahti@helsinki.fi