Fabianias fasad renoveras

Renoveringsarbetet pågår på bibliotekets innergård ända till slutet av juli och fortsätter därefter på fasaden som vetter mot gatan. Renoveringen blir färdig före slutet av året.

Renoveringsarbetet orsakar buller och damm. Dammet kommer att i möjligaste mån hindras från att komma in i byggnaden, som är i bruk.

Innergården kommer huvudsakligen att användas av entreprenören, men avsikten är att byggnaden ska vara tillgänglig som normalt.

Vi beklagar de olägenheter som renoveringsarbetet medför för bibliotekets kunder.