Ett nytt säkerhetssystem i anslutning till specialläsesalen 3.9.2018

Bästa användare av specialläsesalen!

Den 3.9.2018 tar vi bruk ett nytt säkerhetssystem i anslutning till specialläsesalen.

Detta medför några mindre förändringar i rutinerna för hur du går in i salen.

För att passera genom porten behöver du Helkakort och PIN-kod. Läs av Helkakortet i kortläsaren och knappa in den fyrsiffriga PIN-koden.

Om du inte kommer ihåg din PIN-kod kan du be om en ny från informationsdisken i Rotundan.

När du ska gå ut ur salen öppnas dörren av personalen.