Erik Tawaststjernas 100-årsjubileum: En utställning över hans livsverk i Nationalbiblioteket 23.5.-22.10.

Datum publicerat
Erik Tawaststjernas 100-årsjubileum: En utställning över hans livsverk i Nationalbiblioteket. ”Den stora Stilen” – Erik Tawaststjerna (10.10.1916–22.1.1993) Café Rotunda 23.5–22.10.2016
Bild
Leif Öster

Den 10 oktober 2016 är det hundra år sedan professor Erik Tawaststjerna föddes. Med anledning av jubileet ordnar Nationalbiblioteket en utställning som presenterar den legendariska universitetslärarens, musikforskarens, kritikerns, pianistens och pedagogens mångsidiga karriär.

Tawaststjernas främsta livsverk var författandet och utgivningen av biografin över Jean Sibelius i fem band (1965–1988) på finska, svenska och engelska, och delvis också på ryska. Hans doktorsavhandling om Sibelius pianoverk och hans inspelningar av finländsk musik för radio i olika länder var förberedelser för den stora uppgiften.

Tawaststjerna var professor i musikvetenskap vid Helsingfors universitet 1960–1983 och Finlands Akademis forskarprofessor 1977–1983. Han var en fängslande talare som bl.a. i sina radioföreläsningar gjorde musikvetenskapen populär också i vidare kretsar. Han begåvning fann uttryck inom många områden, från matematik till översättning och från essäistik till musikkritik.

Han var utan tvekan sin tids mest inflytelserika och färgstarka musikpersonlighet i Finland. Utställningen belyser hans värld, hans syn på konst, kulturhistoria, estetik – och livet.  

Utställningsarbetsgrupp:
prof. Eero Tarasti, prof. Erik. T. Tawaststjerna, studerandena i musikvetenskap Leith Arar, Aleksi Haukka, Paula Ranto, kulturkoordinator Inkeri Pitkäranta, marknadskoordinator Sisko Vuorikari. 

I samarbete med: Läroämnet musikvetenskap vid Helsingfors universitet och Nationalbiblioteket                                                                                                                                                                 

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/evenemang/utstallning-den-stora-sti…

Ytterligare uppgift: Eero Tarasti, eero.tarasti(at)helsinki.fi, Erik Tawaststjerna, erik.tawasrstjerna(at)uniarts.fi