Enkäten om söktjänsten Finna gav över 47 000 svar – iPad-vinnaren utlottad

Datum publicerat

Nationalbiblioteket samlade in respons om tjänsterna i Finna via en kort enkät under perioden januari-februari 2019. Vi fick ett rekordstort antal svar, mer än 47 000.

Deltagarna i enkäten fick delta i utlottningen av en Apple iPad Wi-Fi + Cellular (2018) 9.7" 128GB. Surfplattan vanns av Iiris Reinikainen som använder Humanistiska yrkeshögskolans webbibliotek i Finna. Gratulationer!

Enkäten gällde alla Finnas söktjänster. För tillfället innehåller de webbplatser av följande slag:

  • Finna.fi-söktjänsten (alla medlemsorganisationers offentliga material, dvs. öppna för alla)
  • Alla finländska högskolebiblioteks webbibliotek
  • Webbibliotek av hundratals offentliga bibliotek som byggts upp på Finna-plattformen
  • Museernas och arkivens egna vyer som skapats på Finna-plattformen

Nationalbiblioteket ansvarar för administrationen och utvecklingen av Finna i samarbete med arkiven, biblioteken och museerna.