Enkät för forskare om Nationalbibliotekets digitala material och tjänster

Datum publicerat
Bild
Gino Crescoli / Pixabay

Har du någon gång använt Nationalbibliotekets digitala material i din forskning eller funderat på hur du skulle kunna dra nytta av det? Vill du vara med och utveckla Nationalbibliotekets forskningstjänster?

Om svaret är ja, har du nu möjligheten att delta i en undersökning för att utveckla ett nytt koncept för Nationalbibliotekets forskningstjänster, Louhos (Mining Lab).

Resultaten av enkäten offentliggörs när analysen är klar. Enkäten består av 20 frågor och det tar ungefär 10–15 minuter att svara på dem. Enkäten är öppen till den 15 maj 2020.

På svenska https://link.webropolsurveys.com/S/CF923D4FE33E7933

De som svarar på enkäten kan delta i utlottningen av ett museikort och publikationer av Nationalbiblioteket.

Du kan också delta i utvecklandet av Nationalbibliotekets forskningstjänster, även om du inte känner till dem eller Nationalbibliotekets material sedan tidigare eller om du inte har tid att svara på enkäten denna gång. Om du vill vara med och påverka i ett senare skede, kan du kontakta liisa.napara@helsinki.fi.

Forskningstjänsterna utvecklas inom projektet Digital Open Memory (DOM). Syftet är att utveckla forskarnas möjligheter att använda Nationalbibliotekets material och att skapa en enhetligare servicestig för forskningstjänsterna utifrån internationella Library Lab-servicekoncept. Avsikten med Lab-tjänsterna är att sammanföra forskare, bibliotekets forskningstjänster och forskningsmaterial och att främja samspelet mellan dem.

Läs mer om DOM-projektet och dataskyddbeskrivining på https://www.kansalliskirjasto.fi/en/projects/digital-open-memory

Hävkraft från EU