Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online i provanvändning 1.-30.9.2020

Datum publicerat
Bild
Brill Publishers

Uppslagsverket för forskning i slaviska språk Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (Brill) är tillgängligt för provanvändning i Helsingfors universitets nät och för användare i biblioteket 1.-30.9.2020. Artiklarna i uppslagsverket behandlar de slaviska språkens utveckling och växelverkan med andra språk. Det nyligen publicerade verket är fortfarande under arbete, det kommer att utökas med hundra artiklar årligen under perioden 2020–2023, tills det som färdigställt omfattar cirka 400 artiklar. Huvudredaktörer för verket är Marc L. Greenberg (University of Kansas) och Lenore A. Grenoble (University of Chicago).

En länk till samlingen finns i Nationalbibliotekets söktjänst

Materialet är tillgängligt i Helsingfors universitets nät och universitetets forskare, studerande och personal kan därför använda det på distans. Övriga besökare, som inte är forskare eller studerande vid Helsingfors universitet, når materialet via de bibliotekskiosker som finns i Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek. Inget tillstånd eller användarnamn krävs. Om du vill ta del av materialet via din egen dator kan du göra det på plats i något av biblioteken genom att logga in på gästnätverket HelsinkiUni Guest (lösenord: uniguest).

Användarvillkor för elektroniskt material

Vill du att vi ska anskaffa material efter provanvändningen? Skicka anskaffningsförslag och annan respons till adressen kk-palvelu@helsinki.fi.

Författare