Hoppa till huvudinnehåll

En ny skattkammare för lärare öppnades: Finna Klassrum tillhandahåller unika materialsamlingar från museer, arkiv och bibliotek som kan utnyttjas vid undervisning

Datum publicerat

Bernhard Åström, 1921. Svenska litteratursällskapet. Originalbildens licens CC BY 4.0. Redigerad bilden.

Finna.fi är en populär riksomfattande söktjänst som i sex år har fört samman digitala skatter från finländska arkiv, bibliotek och museer på en enda adress. Nu öppnar Nationalbiblioteket webbplatsen Finna Klassrum för lärare på Finna.fi.

På Klassrum kan grundskollärare och gymnasielärare välja materialpaket som är anpassade till läroplanen och använda paketen bland annat vid undervisningen i historia, samhällslära, modersmål och litteratur samt bildkonst.

Genom materialsamlingar och färdiga uppgiftsidéer får eleverna studera till exempel mysteriösa förhistoriska föremål, skoltsamernas historia eller björnen i den finländska bildkulturen. På Finna Klassrum har eleverna direkt tillgång till olika källor och kan uppleva vad kulturarvet betyder för var och en personligen.

Finna.fi erbjuder en säker plats för att lära ut informationssökning

Finna.fi är en säker söktjänst med rikt material. Materialsamlingarna har valts ut och beskrivits av experter från över 350 arkiv, bibliotek och museer. När elever utnyttjar bilder, böcker, filmer och flera andra källor samtidigt blir deras multilitteracitet och källkritiska färdigheter bättre.

Finna Klassrum erbjuder dig tips, videor och färdiga uppgifter som har sammanställts av lärare och som kan användas vid undervisningen i informationssökning.

”Det är helt fantastiskt att det finns en sådan här tjänst och materialsamling”

De lärare som redan har hittat Finna anser att tjänsten är utmärkt. I vår kundenkät 2019 gav lärarna betyget nio för tjänsten på en skala från noll till tio.

På Klassrum finns ett responsavsnitt där du kan framföra dina åsikter och önskemål. Utifrån responsen samlar vi nya materialpaket till webbplatsen.

Innehållet på den nya webbplatsen har tillhandahållits av Esbo stadsmuseum, Nationalbiblioteket, Nationalmuseum, Samemuseet Siida, Krigsmuseet, Svenska Litteratursällskapet och Arbetararkivet. Merparten av materialet är märkt med CC-licens. Det innebär att du kan utnyttja sådant material i icke-kommersiell undervisning.

Varmt välkommen till Finna Klassrum och de unika materialsamlingarna!

Mer information lämnas av:

Riitta Peltonen, ledande tillgänglighetsplanerare, Nationalbiblioteket, tfn 029 414 4031, riitta.peltonen(at)helsinki.fi
Taru Kuhalampi, planerare, Nationalbiblioteket, tfn 029 414 4376, taru.kuhalampi(at)helsinki.fi