En miljon poster i Fennica

Finlands nationalbibliografi Fennica nådde i somras den magiska siffran en miljon bibliografiska poster.

Nationalbibliografin innehåller beskrivningar av den finländska bok- och tidningsproduktion som överlämnats i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Det äldsta beskrivna verket är Missale Aboense, den första tryckta finländska boken från 1488.

För närvarande innehåller Fennica uppgifter om

  • 830 000 tryckta böcker
  • 21 000 böcker på nätet
  • 53 000 kartor
  • 69 000 tryckta tidningar
  • 4 000 elektroniska tidningar
  • 12 000 talinspelningar och
  • information om bl.a. nationalsamlingens småtryck
  • utgivarnas förhandsuppgifter om kommande publikationer och uppgifter om böcker som givits ut utomlands men som har finländska upphovsmakare eller som gäller Finland.

Det förs årligen in cirka 12 000 beskrivningar av nya tryckta böcker, cirka 2 000 beskrivningar av e-böcker och cirka 500 nya tidningstitlar.

Beskrivningarna av finländska ljudupptagningar och noter finns i nationaldiskografin Viola.

Mer information om nationalbibliografin och nationaldiskografin finns på nationalbibliografitjänsternas sidor.

Man kan söka i både nationalbibliografin och nationaldiskografin i Finna och på deras egna sidor.

Fennica

Viola

Katri
Kananen
Librarian
Research library
Nationalbiblioteket
PL 15 (Unioninkatu 38)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
0504154435