Elektra och Peri+ tas ur bruk vid årsskiftet

Datum publicerat

Tjänsten Elektra som innehåller artiklar från inhemska vetenskapstidskrifter tas ur bruk i slutet av 2022. Samtidigt upphör tjänsten Peri+ som är en del av samma servicepaket och som består av material ur tidskrifter som digitaliserats retroaktivt.

Kuvituskuva: pino lehtiä, Pixabay
Bild
Pixabay

Elektra och Peri+ har varit avgiftsbelagda tjänster, vars produktion Nationalbiblioteket och Kopiosto har ansvarat för. Det material som tjänsterna innehåller har använts brett bland annat vid högskolor och allmänna bibliotek.

Nationalbiblioteket ordnar ett webbinarium om att tjänsterna tas ur bruk. Webbinariet ordnas tisdagen den 13 december 2022 kl. 10–11. Webbinariet Elämää Elektran ja Peri+:n jälkeen (ung. Livet efter Elektra och Peri+) ordnas på finska och är öppet för alla som är intresserade av ämnet. Syftet är att ge deltagarna en uppfattning om hur de kan få tillgång till finländska vetenskapstidskrifter efter årsskiftet. Webbinariets program och länken till anmälningsblanketten finns på evenemangets webbsida (på finska).

I Elektra finns för närvarande totalt över 40 000 artiklar från tiotals finländska vetenskapstidskrifter. Artiklarna är huvudsakligen från 1996–2020. Många av de tidskrifter som ingått i tjänsten har överfört eller är på väg att överföra sitt material till tjänsten Journal.fi som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

Materialet i Peri+ kommer i sin tur i fortsättningen att vara tillgängligt på friexemplarsbibliotekens arbetsstationer och även inom ett flertal andra organisationer inom ramen för avtalet för projektet Tutkain. 

Bakgrunden till beslutet om att lägga ner tjänsterna har också behandlats i artikeln ”Kun Elektrasta aika jättää” (ung. När Elektra går ur tiden) som publicerades i tidningen Tietolinja 1/2020.

Ytterligare information
Jyrki Ilva, systemchef
jyrki.ilva@helsinki.fi, tfn 050 318 2231