Hoppa till huvudinnehåll

Du kan ansöka om forskarplatser i National-bibliotekets lokaler för personlig användning för längre forskningsarbete

Datum publicerat
Du kan ansöka om forskarplatser i Nationalbibliotekets lokaler för personlig användning för längre forskningsarbete

Platserna beviljas antingen för ett kalenderår eller för ett halvt år. Förvaringsutrymmen – hyllorna och förvaringsskåpen – beviljas för hela året.

Du kan ansöka om att få reservera följande forskarplatser i Nationalbiblioteket:

  • Södra salens forskarplatser (20 platser)
  • Slaviska bibliotekets (Slavicas) forskarplatser (4 platser)
  • Norra salens hyllor (20 hyllor)
  • Rotundans större förvaringsskåp (4 skåp)
  • Rotundans mindre förvaringsskåp (12 skåp)

I november-december 2019 är ansöksningsperioden 18.11.–8.12.2019. De som får platser meddelas senast 17.12.2019.

När platserna beviljas beaktas behovet att använda Nationalbibliotekets material i forskningen, forskarenssituation med avseende på arbetsrum och hur stort behovet att använda platsen är per vecka.

Närmare upplysningar om forskarlokalerna och urvalskriterierna finns på vår webbplats och på ansökningsblanketten.