Doktorsavhandlingar och stipendiatteser vid Kejserliga Alexanders universitet från åren 1828–1917 har digitaliserats

Datum publicerat
Nationalbiblioteket har publicerat alla doktorsavhandlingar och stipendiatteser vid Kejserliga Alexanders universitet i Finland som digital kopia. Under åren 1828–1917 trycktes sammanlagt 1968 olika publikationer av doktorsavhandlingar vid universitetet.
Bild
Kansalliskirjasto

Utöver doktorsavhandlingarna digitaliserades och publicerades även andra publikationer som rör verksamheten och kulturen vid Kejserliga Alexanders universitet, såsom litteratur som rör olika akademiska högtider, rektors tal och berättelser, grundläggande stadgor, dvs. statuter, studievägledningar, installationsföreläsningar samt promotionslitteratur.

Materialet har digitaliserats främst av verk som funnits i Urajärvi depåbibliotek med finansiering från Helsingfors universitet. Materialet beskrevs som en del av Nationalbibliografin våren–sommaren 2020, digitaliseringsarbetet inleddes hösten 2020 och arbetet avslutades i januari 2021.

Doktorsavhandlingar och publikationer vid Kejserliga Alexanders universitet ger en övergripande bild av vetenskapshistorien i Finland och tillsammans med tidigare digitaliserade doktorsavhandlingar vid Kungliga Akademien i Åbo bildar de en betydande utbildningshistorisk helhet över nästan 300 år.

Det fritt tillgängliga materialet finns i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. Nyare material i helheten som omfattas av upphovsrätt (författarens dödsår 1951 eller senare) kan läsas på friexemplarstationer.

Doktorsavhandlingar och publikationer vid Kejserliga Alexanders universitet i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi: https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=561

Läs mer om materialen i Scripta selecta-bloggen: Till vetenskapernas gynnare, idkare och vänner (på finska)

Ytterligare information:

Nationalbibliotekets forskartjänst, kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi