Hoppa till huvudinnehåll

Direktör för Nationalbiblioteket / 13 personer sökte tjänsten som överbibliotekarie – intervjuer påbörjas i december

Datum publicerat

Tjänsten som direktör/överbibliotekarie för Nationalbibliotek kunde sökas 18.10.-28.11.2021. Uppdraget väckte stort intresse och söktes av 13 personer inom utsatt tid. 

Kansalliskirjaston Kupolisalin kupoli.

I platsannonsen betonades att kandidaterna skulle ha erfarenhet av ledarskap, utmärkta samarbets- och förhandlingsfärdigheter samt goda språkkunskaper. Arbetet kräver dessutom gedigna kunskaper om minnesorganisationer och om förändrings- och digitaliseringsprojekt, samt djupa insikter i det finländska och europeiska kulturarvet.

Rekryteringsprocessen

Rektorn har tillsatt en beredningsgrupp för att underlätta rekryteringen av direktör för Nationalbiblioteket. Beredningsgruppen går igenom ansökningarna och väljer utifrån dem de sökande som ska intervjuas. Prorektor Hanna Snellman är ordförande för beredningsgruppen. Övriga medlemmar i gruppen är Johanna Mäkelä, dekanus (HU), Mikko Tolonen, biträdande professor (HU), Samu Niskanen, biträdande professor (HU), Katri Vänttinen, chef för bibliotekstjänsterna (Helsingfors stad), Sini Saarenheimo, personalchef (HU). Personalspecialist Martina Westman (HU) är med som stöd i ansökningsprocessen. 

Beredningsgruppen sammanträdde 2.12.2021. Med tanke på att uppdraget är av nationell och internationell betydelse och att det därmed är av allmänt intresse, beslutade beredningsgruppen publicera namnen på de sökande som samtycker till att deras namn publiceras. Följande personer sökte tjänsten:

Ahmajärvi, Jouni                                                                                        
Gunjal, Bhojaraju                                              
Heikkilä, Jukka                         
Jauhiainen, Tommi                                           
Kaiponen, Pälvi                       
Malesa, Seabi                          
Miettunen, Miika                                              
Niemi-Grundström, Minna                              
Savolainen, Liisa
Tuominen, Kimmo                                            
Özata, Kerem

Rekryteringsprocessens intervjuer inleds i december 2021. I januari fortsätter processen med utvärdering av kandidaterna samt ytterligare intervjuer.  Rekryteringen slutförs i februari–mars. Tidpunkten för när den nya överbibliotekarien kan inleda sitt uppdrag meddelas samtidigt.

Mer information: rekrytointi@helsinki.fi