digi.kansalliskirjasto.fi - 25 miljoner sidor historia

Datum publicerat

Tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi är en verklig skattkammare för dem som är intresserade av och forskar i historia. Via den kostnadsfria webbtjänsten kan användarna bekanta sig med historiska tidningar och tidskrifter som publicerats i Finland samt småtryck och annat material som Nationalbiblioteket digitaliserat, t.ex. manuskript, noter och kartor. Nu har antalet sidor digitaliserat material som tillhandahålls via tjänsten passerat 25-miljonersstrecket.

Kollage med material ur Digi-tjänsten. Ovanpå texten 25 miljoner sidor historia, digi.kansalliskirjasto.fi

Antalet sidor digitaliserat material som tillhandahålls via Digi-tjänsten har passerat 25-miljonersstrecket.

Bild
Marko Oja

Tidningar intresserar mest
Digi-tjänstens största och mest använda samling utgörs av tidningar. Samlingen uppgår till mer än 15 miljoner sidor, alltså cirka 60 procent av den totala materialmängden. Utöver detta innehåller digi.kansalliskirjasto.fi sju miljoner sidor tidskriftsmaterial och även bokmaterial digitaliseras kontinuerligt för tjänsten. För närvarande digitaliseras till exempel unika litterära verk ur nationalsamlingens material från den svenska tiden. Dessa finländska publikationer och publikationer om Finland har getts ut under perioden 1488–1809.

Finskspråkigt tidningsmaterial utgivet till och med slutet av 1939 är tillgängligt för användning via Digi-tjänsten. Detsamma gäller böcker vars upphovsrätt har gått ut. För svenskspråkiga tidningar är tidsspannet tio år längre och omfattar tidningar utgivna till och med år 1949. I år var Hufvudstadsbladet den populäraste tidningen och Suomen Kuvalehti den populäraste tidskriften, medan Minna Canths Anna-Liisa var den populäraste boken. 

Material vars upphovsrätt fortfarande gäller finns tillgängligt på Nationalbiblioteket och på de övriga friexemplarsbiblioteken i Helsingfors, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu och Uleåborg.

Nationalbibliotekets digitaliseringsarbete styrs av bibliotekets fleråriga digitaliseringsprogram. Vi utvecklar Digi-tjänsten kontinuerligt för att bättre tillmötesgå behoven hos forskare, släktforskare, studerande och övriga intresserade inom olika branscher. Utvecklingen av tjänsten har finansierats via Europeiska unionens program Hävkraft från EU 2014–2020 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer:
Digitaliserat material via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi
Digi-tjänsten på Facebook

Användningen av digitaliserat tidningsmaterial för forskning fortsätter 2023–2027
Digitaliserade finlandssvenska tidningar blev publiksuccé