Det inhemska webbiblioteket fortsätter att växa – Finna tas i bruk i Tammerfors och 32 andra kommuner

Datum publicerat

Finna-tjänsternas betydelse för det inhemska kultur- och bildningsfältet förstärks ytterligare i början av året. En betydande öppning är PIKI-bibliotekens nya webbibliotek, som gör Finna till en del av invånarnas vardag i Birkaland. 

PIKI-bibliotekens nya webbibliotek tas officiellt i bruk den 1 februari 2022. Enligt nätverkschef Ismo Raitanen som lett förnyelsen har PIKIs nya webbibliotek inspirerats av bokhandlar och e-boktjänster.

”Vi ville att man på webbiblioteket skulle kunna göra impulsfynd på samma sätt som mellan bibliotekets hyllor. Det nya webbiblioteket kan också användas smidigt på mobila enheter. Så här ska det också vara, eftersom mer än hälften av användningen av Finnas webbibliotek redan är mobilanvändning.”

Eftersom Finna används på nationell nivå, medför den flera synergifördelar. På PIKI-webbiblioteket kan man till exempel söka även andra Finna-organisationers fritt tillgängliga e-material.

Det finns också en rekommendationsfunktion som ger användaren möjlighet att hitta den nödvändiga informationen någon annanstans, när till exempel den sökta boken inte finns på det egna biblioteket. Rekommendationsfunktionen visar resultaten från samma sökning på Finna.fi, som samlar ihop materialet.

Ismo Raitanen berättar att Finna var ett tilltalande alternativ vid valet av webbibliotek också på grund av dess verksamhetsmodell, som erbjuder en möjlighet att gemensamt utveckla och påverka.

”Nya webbiblioteksprojekt för alltid med sig idéer som hjälper till att utveckla Finna vidare och som gynnar alla aktörer som använder Finna. I Tammerfors finns till exempel experter med gedigen kunskap om musikbibliotek, som har gett oss idéer om hur vi kan förbättra musiksökningarna”, berättar Serafia Kari, ansvarig för Finnas allmänna bibliotek. 

Fler användare från södra Finland

Även Vanamo- och Ratamo-biblioteksnätverken har öppnat sina egna Finna-webbibliotek i januari.  Ratamo betjänar invånarna i åtta kommuner i Egentliga Tavastland, och Vanamo i Tavastehus, Janakkala och Hattula. 

Finnas webbibliotek är avgiftsfritt för de allmänna biblioteken. Med en tydlig användningslogik och enhetlig layout strävar man efter att användaren snabbt hittar det som hen behöver, vare sig det är fråga om det egna biblioteket eller biblioteket i grannkommunen.

Finna är den mest använda webbiblioteksplattformen för allmänna bibliotek i Finland. Finna används också i ett stort antal special- och högskolebibliotek, vilket innebär att en betydande del av de inhemska biblioteksanvändarna omfattas av Finna. Ta del av de aktörer som använder Finna på Finna.fi. Nationalbiblioteket svarar för administrationen och utvecklandet av tjänsten.

De nya webbiblioteken hittar du på följande adresser:


Bild: PIKI-biblioteken