Det blir lättare att få tillgång till forskningsbaserad kunskap

Datum publicerat

Det är inte lika enkelt för alla att hitta tillförlitlig information på webben. Det finns visserligen information, men den är utspridd på flera ställen, vilket också gör det svårt att bedöma hur tillförlitlig informationen är. Nu har tillgången till inhemska forskningsrön en adress där du kan hitta informationskällor, tips och färdiga helheter om dagens hetaste teman.

I tjänsten Finna.fi, som är öppen för alla, har sidan En genväg till forskningsbaserad kunskap öppnats. Sidans sökningar och användningslogik betjänar både nya informationssökare och dem som vet klart hur de ska söka efter information.

”Bakom sidan ligger en observation om att det finns öppen forskningsbaserad kunskap, men att publikationernas läge på olika platser kan försvåra tillgången till dem. Vårt mål är att få fler och fler att dra nytta av forskningsbaserad kunskap och underlätta tillgången till den”, säger Ida Vanhainen, informationsspecialist vid Finna.

Den forskningsbaserade kunskapen på sidan kommer från högskolor, forskningsinstitut och myndigheter. Dessutom är över hundra inhemska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker tillgängliga inom områden som samhällsvetenskap, humaniora och politik. Du kan studera dessa direkt på webben.

Utöver de enskilda publikationerna har man till sidan samlat forskningsrön om aktuella teman såsom Ukraina, inomhusluft och klimatförändringar. På sidan finns också ekonomiska översikter från Finlands Bank och Statsrådet.

Mängden forskningsbaserad kunskap ökar i Finna allteftersom nya aktörer inom vetenskapsområdet för sitt material in i Finna och öppenheten inom vetenskap framskrider.

En genväg till forskningsbaserad kunskap