Coronaåret ökade konsumtionen av kultur och vetenskap på webben

Datum publicerat

Informationssökningstjänsten Finna.fi slog besöksrekord förra året med 2,9 miljoner besök. Antalet besök ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Med hjälp av tjänsten kunde besökarna virtuellt upptäcka skatterna hos nästan 400 bibliotek, museer och arkiv. 

”Stängningen av kulturinstitutionerna och biblioteken kunde tydligt ses i vår användningsstatistik. Sökningen av kulturupplevelser och information i Finna.fi ökade då tillgången till fysiska material försvårades”, bedömer utvecklingschef Erkki Tolonen på Nationalbiblioteket. ”Den ökade användningen av våra material på webben under coronapandemin anser jag även är ett tecken på hur stor betydelse kulturen har för människors hälsa och ork”, fortsätter Tolonen.

Utöver coronapandemin var en orsak till tjänstens popularitet de nya digitala materialen. ”Flera museer och arkiv gjorde nya intressanta samlingar tillgängliga på nätet. Till exempel Museiverket gjorde över 200 000 tryckfärdiga bilder tillgängliga för fri användning”, säger Tolonen. 

De lättillgängliga digitala materialen var viktiga för lärare, studerande och forskare under undantagsförhållandena. “Därför var det fint att Finna.fi:s utbud kompletterades med öppna läromaterial i slutet av året. Även antalet öppna forskningspublikationer ökade då nya publikationsarkivmaterial gjordes tillgängliga via Finna.” 

Gamla fotografier sågs nästan fyra miljoner gånger 

I likhet med tidigare år var bilder det mest populära materialet i Finna.fi. Bilder bläddrades i tjänsten 3,9 miljoner gånger. Även litteratur intresserade och böckers uppgifter sågs 1,2 miljoner gånger. Bland de mest populära materialen fanns även artiklar, arkivmaterial och filmer. 

Intresset för historia och sökning av information med koppling till olika hobbyer kunde ses i de använda sökorden. Bland de mest populära sökorden fanns koden för Helsingfors-Vanda flygplats (EFHK), de olympiska spelen i Helsingfors samt Johannes Schalins (1881–1906) fotografier publicerade av Åbo Museicentrum.

Det är lätt att komma igång med att söka information på förstasidan i Finna.fi

TOP 10 De populäraste tillhandahållarna av material i Finna år 2020: 

1. Museiverket
2. Helsingfors stadsmuseum
3. Nationalbiblioteket
4. Nationalarkivet
5. Lusto – Finlands Skogsmuseum
6. Museicentret Vapriikki
7. Finlands nationalmuseum
8. Södra Karelens museum
9. Nationella audiovisuella institutet
10. Åbo Museicentrum

Mer information lämnas av:
Utvecklingschef Erkki Tolonen, Nationalbiblioteket, tfn 050 576 2869, erkki.tolonen(at)helsinki.fi 

Bild: Elever från Nuijamaan kansakoulu firar sportlov i början av 1900-talet. Museiverkets material var mest populärt i söktjänsten Finna.fi år 2020. Museiverket, Historiska bildsamlingarna. Licens: CC BY 4.0