Bokskanner på Slaviska biblioteket

Datum publicerat
Bild av bokskannern

Bokskanner på Slaviska biblioteket. / Bild: Marko Oja

På Slaviska biblioteket vid Nationalbiblioteket finns det en modern bokskanner. De skanningar som du gör med skannern kan du spara på ett USB-minne eller skicka till din e-post. När du skickar skanningar till en e-postadressär det tillrådligt att du bara skickar några sidor åt gången eftersom filerna kan vara stora.

Skannern är lätt att använda och skonar böckerna från slitage av kopiering. Om det material som skannas är gammalt eller ömtåligt, rekommenderar vi att du hör dig för med personalen innan du skannar. Det kostar inget att använda bokskannern.

Kontaktperson

Slaviska bibliotekets info
+358 (0)2941 24066
Nationalbiblioteket
Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196
Nationalbiblioteket