Böcker och bilder bland de mest sökta materialen i tjänsten Finna.fi år 2019

Datum publicerat

Besökarmängderna i den riksomfattande tjänsten Finna.fi satte åter rekord år 2019, då sammanlagt 2,5 miljoner besök gjordes i tjänsten. Populärast var Museiverkets, Nationalbibliotekets och Helsingfors stadsmuseums material.

Antalet besökare i söktjänsten Finna.fi ökade med 11 procent år 2019. Av det omfattande materialutbudet ökade särskilt böcker sin popularitet: uppgifter om böcker granskades en miljon gånger, vilket är rekord.

"Det ökande intresset för bibliotekens och museernas material syns också i Finna. Med tjänsten söker besökarna böcker överallt i Finland. Finna erbjuder tillträde till största delen av samlingarna på biblioteken i Finland, och dess täckning ökar ytterligare i takt med att allt fler bibliotek går med i tjänsten", berättar utvecklingschef Erkki Tolonen från Nationalbiblioteket.

Även tidningsartiklar och högskoleavhandlingar finns bland de mest sökta materialen i bibliotekens samlingar.

Lokalhistoria intresserar finländare

I likhet med tidigare år var bilder det mest studerade materialet. Bilder bläddrades i tjänsten sammanlagt 2,6 miljoner gånger. Bland de populäraste bilderna var Yrjö Paldáns fotografier från Åbo efter bombningarna. Intresset för lokalhistoria syns i sökningarna eftersom material ofta söks med ortnamn. Material söktes till exempel med sökorden Viborg och Björneborg.

"Människor söker information om sina hemtrakter och material som anknyter till deras barndom eller släktingar. Besökarna är också intresserade av föremål, arkivmaterial och kartor", berättar Tolonen.

Populärast bland de enskilda materialen var en kortfilm om Joensuu från år 1963. Utbudet av filmer ökade betydligt i Finna i fjol, då Nationella audiovisuella institutet ställde långfilmer till allas förfogande för första gången.

TOP 10 De populäraste tillhandahållarna av material i Finna år 2019:

 1. Museiverket
 2. Nationalbiblioteket
 3. Helsingfors stadsmuseum
 4. Museicentret Vapriikki
 5. Nationalarkivet
 6. Lusto – Finlands Skogsmuseum
 7. Finlands nationalmuseum
 8. Södra Karelens museum
 9. Åbo Museicentrum
 10. Jyväskylä universitet

 Nyckeltal om tjänsten Finna.fi

 • Öppnades under senare halvåret 2014.
 • Utvecklades av Nationalbiblioteket i samarbete med 400 arkiv, bibliotek och museer.
 • 16,5 miljoner material, av vilka 2,1 miljoner är direkt tillgängliga på nätet.
 • 1,4 miljoner bilder.
 • Uppgifter om 7,5 miljoner böcker.
 • 2 300 filmer som kan ses direkt på nätet.
 • Utöver den riksomfattande söktjänsten Finna.fi har användarna tillträde till söktjänsterna för över 80 arkiv, bibliotek och museer.
 • Finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Bild: En kortfilm om Joensuu berättar om livet i den växande staden i början av 1960-talet. Joensuu presenteras som en attraktiv ort för både turister och invånare. Nationella audiovisuella institutet.