Bibliotekets öppettider förlängs från och med 28.2.2022

Datum publicerat

Från och med 28.2.2022 är Nationalbiblioteket öppet på vardagar kl. 9–18.

Om coronaläget förändras kan öppettiderna och tjänsterna ändras med kort varsel.

Pylväitä Kansalliskirjastossa

Uppdaterad 28.2: Friexemplarbyrås öppetider.
Uppdaterad 27.4: Skyddsåtgärder

Öppettider

  • Från och med 28.2 är biblioteket öppet vardagar kl. 9–18. Våra självbetjäningstider är mån – fre kl. 9–10 och kl. 17–18. Under självbetjäningstiderna håller kundtjänsten och specialläsesalen stängt. 
  • Informationsdiskerna i Rotundan, specialläsesalen och Slaviska biblioteket håller öppet kl. 10–17.
  • Informationsdisken i Norra salen håller öppet kl. 13–15. Kundrådgivning kan beställas från Rotundan kl. 1012.
  • Friexemplarsbyrån på adressen Universitetsgatan 1 öppnar den 1.3.2022. Kontoret är öppet på vardagar kl. 9-12. Närmare information hittar du på friexemplarbyråns webbsida.

Skyddsåtgärder

  • Användning av munskydd krävs inte längre på Nationalbiblioteket.
  • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel.
  • Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp.

Ta kontakt