Biblioteken övergår från ALLÄRS till ALLFO − vad förändras?

Datum publicerat

Under 2019 ska biblioteksnätverket i sin innehållsbeskrivning övergå från Yleinen suomalainen asiasanasto YSA och dess svenskspråkiga motsvarighet Allärs till att använda Allmän finländsk ontologi ALLFO.

Flerspråkiga ALLFO (på finska YSO) effektiviserar beskrivningsprocessen och ontologins maskinläsbara struktur möjliggör mer avancerade sökapplikationer i framtiden. ALLFO har även länkats till andra minnesorganisationer och ontologier som används i den offentliga förvaltningen samt till centrala internationella tesaurusar. ALLFO kompletteras av ortnamnsontologin ALLFO-orter och Finländsk genre- och formlista FGF. I samband med övergången upphör utvecklandet av YSA och Allärs.

Tidtabell för övergång och bibliotekens förberedelser inför ALLFO-innehållsbeskrivningÖvergången från YSA och Allärs till ALLFO och ALLFO-orter sker i maj för de nya innehållsbeskrivningarnas del. Då blir ALLFO tillgänglig i Asteri och kan laddas ner från Finto.fi i MARC-format. Definitiv tidsfrist för övergången är slutet av juni, eftersom databaskonverteringarna görs under juli månad. Anvisningar (på finska) till innehållsbeskrivning med hjälp av ontologier finns på vår kundwiki.

Nationalbiblioteket konverterar de bibliografiska posterna i Melinda i början av juli. Därtill utför Nationalbiblioteket en central konvertering av databaserna i Voyager-biblioteken och i de högskole- och specialbibliotek som övergått från Voyager till Koha. Det här görs efter konverteringen av Melinda i slutet av juli. Bibliotek som använder andra bibliotekssystem kan komma överens om detaljerna kring konverteringen med respektive systemleverantör. För att genomföra konverteringen tillhandahåller Nationalbiblioteket ett konverteringsprogram med öppen källkod.

I syfte att säkerställa en bra kvalitet på konverteringen kan biblioteken städa och rensa upp sina databaser på förhand. Ytterligare anvisningar (på finska) om städåtgärder finns på vår wiki.

Mer information om övergången finns på vår projektwiki. Frågor kan även skickas via e-post till adressen finto-posti@helsinki.fi.