Besvara enkäten: Hurdan uppfattning har du av Nationalbiblioteket?

Datum publicerat
Bild
Marko Oja

Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek. Biblioteket ansvarar för utökning, beskrivning, förvaring och tillhandahållande av vårt nationella publikationsarv och av sina unika samlingar. Nationalbiblioteket är också ett nationellt service- och utvecklingscentrum för hela biblioteksväsendet.

Vi har nyligen tagit fram en ny strategi, och med anledning av den vill vi kartlägga Nationalbibliotekets anseende hos våra intressegrupper.

Förhoppningsvis har du tid att besvara den här enkäten och ge oss värdefull respons. Det tar bara några minuter att besvara enkäten och svaren är konfidentiella. Enkäten är öppen till den 31 augusti.
https://q.surveypal.com/Kansalliskirjaston-mainetutkimus-3S1u6E9N1YjyqEZq

Om du lämnar dina kontaktuppgifter kan du även delta i utlottningen av ett museikort, tygkassar och exemplar av publikationen Kansalliskirjaston naisia.

Stort tack för hjälpen!