Artikelkopior som beställs från Depåbiblioteket direkt till kundens e-post

Datum publicerat

De artiklar som Nationalbibliotekets fjärrtjänst beställer levereras av upphovsrättsskäl alltid i form av papperskopior till kunden. Undantag är artiklar från Kuopio Depåbibliotek som nu kan skickas direkt till kundens e-post.

Du kan beställa kopior från Depåbiblioteket  

För att använda tjänsten måste du ha ett nationalbibliotekskort.    

Förmedlingen av artiklar per e-post kommer från och med 2023 att genomföras som ett pilotprojekt. Förutom Nationalbiblioteket medverkar fem andra bibliotek i Depåbibliotekets och Kopiostos pilotprojekt.

Läs mer: Nationalbibliotekets beställande fjärrtjänst.