Arkiv med Jean Sibelius kompositionsmanuskript läggs till det nationella världsminnesregistret

Datum publicerat

Den omsorgsfullt värnade nationella kulturskatten, Sibelius manuskriptarkiv, har godtagits till det nationella världsminnesregistret.

Sibeliuksen nuottikäsikirjoitus, V sinfonia

Sibeliuksen sävellyskäsikirjoitus V sinfonia.

Bild
Petri Tuovinen

Jean Sibelius är den mest betydelsefulla och internationellt mest kända finländska tonsättaren, och hans produktion av kompositioner har integrerats till en del av vårt lands nationella identitet. Nationalbiblioteket har det största och viktigaste arkivet för Sibelius kompositionsmanuskript – med olika typer av skisser, renskrivna partitur och nothäften med kompositörens anteckningar. Bibliotekets samlingar innehåller också mycket av hans korrespondens.

År 1982 skänkte Sibelius arvingar värdefullt material med kompositionsmanuskript till Helsingfors universitetsbibliotek, nuvarande Nationalbiblioteket. Villkor för gåvan var att materialet organiseras och katalogiseras. Förteckningen The Jean Sibelius Musical Manuscripts at Helsinki University Library: a Complete Catalogue (Wiesbaden: Breitkopf & Härtel) upprättades av Kari Kilpeläinen, och den färdigställdes och publicerades år 1991. I förteckningen finns arkivnummer för nästan 2 000 enheter av kompositionsmanuskript; det totala antalet sidor manuskript anges i femsiffriga tal. Arkivet omfattar åtta hyllmeter.

Efter gåvan och publiceringen av förteckningen har forskningen om skisser och andra kompositionsmanuskript blivit ett centralt område för Sibeliusforskningen, och manuskriptmaterialet utgör också grunden för redaktionsarbetet för den kritiska samlingen Jean Sibelius Works – Jean Sibelius Werke, som utförs på Nationalbiblioteket. Forskningen av manuskript har på ett avgörande sätt utvidgat och format bilden av Sibelius skapande och produktion.

Nationalbibliotekets arkiv för Sibelius manuskript är rikt och unikt i såväl Finland som i hela världen.

Material som ingår i samlingarna finns också i Åbo Akademis bibliotek och i Riksarkivet.

Annat material som läggs till det nationella världsminnesregistret den 6 september är

  • De äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna från 1874–1939 i Svenska litteratursällskapets i Finland (SLS) arkiv
  • Edvard Westermarcks arkiv vid Åbo Akademis bibliotek
  • Den europeiska adressen Pro Finlandia 1899
  • Arkivsamling av Finska Litteratursällskapets publikationer (1834–)
  • Arkiv vid Åbo Akademi och Kejserliga Alexanders Universitet

Nationella världsminneregistret

Jean Sibelius Works – Jean Sibelius Werke

Kontaktperson

Timo Virtanen
senior forskare
Forskningsbiblioteket
+358 2941 24085
Kansalliskirjasto