Årets kund 2020 är Tavastlands yrkeshögskola HAMK

Datum publicerat
Nationalbiblioteket har tilldelat hedersbetygelsen Årets kund för nionde gången. I år har utmärkelsen tilldelats Tavastlands yrkeshögskola (HAMK). Nationalbiblioteket uppskattar särskilt den mycket betydelsefulla arbetsinsatsen av Sinikka Luokkanen, chef för informationstjänster, och Minna Kivinen, informationssystemspecialist, då 16 vetenskapliga och specialbibliotek införde och utvecklade bibliotekssystemet Koha med öppen källkod.

Bibliotekssystemet Koha infördes med en väldigt snäv tidtabell. Beslutet att övergå till detta system fattades under vårvintern 2018, och HAMK blev det första pilotbiblioteket att använda systemet redan i oktober samma år. Det snabba tempot orsakade stort tryck särskilt för pilotbibliotek som HAMK, men de kompetenta experterna på biblioteken kunde hålla tidtabellerna. ”Särskilt Sinikka Luokkanen och Minna Kivinen har i sina olika roller genomfört ett omfattande arbete med introduktionen i Koha, med att hjälpa andra och att samordna expertarbetet mellan biblioteken”, berättar Kristiina Hormia-Poutanen, servicedirektör för serviceområdet Biblioteksnättjänster vid Nationalbiblioteket.

Nationalbiblioteket producerar med systemunderhålls- och utvecklingstjänster för biblioteken, och CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OY levererar serverplattformarna. Efter införandet har man arbetat mycket med stora versionsuppdateringar och utvecklingen av Kohas funktioner. ”Användningen av öppen källkod ger nya möjligheter, men kräver samtidigt ett nytt tillvägagångssätt och nya samarbetsformer. Biblioteken har haft ett nära samarbete på alla nivåer", säger Esa-Pekka Keskitalo, datasystemchef vid Nationalbiblioteket.

Vi vill belöna HAMK för dess osjälviska och hängivna arbete med att införa Koha med öppen källkod, att främja samarbetet mellan biblioteken och att stödja kollegor. Andra bibliotek, inte minst Nationalbiblioteket, har haft stor nytta av HAMK:s hårda arbete", säger Kristiina Hormia-Poutanen. 

Med utmärkelsen Årets kund vill Nationalbiblioteket lyfta fram det viktiga arbete som utförs av kunder som utnyttjar bibliotekets material och tjänster. Utmärkelsen kan ges till enskilda personer, forskningsgrupper eller organisationer.