Användningen av Finna.fi nådde nya miljonsiffror

Datum publicerat
Metroliikenteen keskusvalvomo ja sen asetinlaitetila Herttoniemen metroasemalla.

Centralkontrollrummet för metrotrafiken och dess ställverk i Hertonäs metrostation. Chefen för trafikverkets avdelning för säkerhetsanordningar vid terminalen till datorn General Automation SPC 16 som styr reläställutrustningen. Bild: Helsingfors stadsmuseum, 1978. CC BY 4.0.

År 2022 översteg antalet besökare på Finna.fi för första gången fyra miljoner. Förklaringen till den allt populärare tjänstens tillväxt är nya användare och innehåll som blir allt mångsidigare. 

Finna.fi som är en port till vetenskap, kultur och lärande hade mer än 4,25 miljoner besök i fjol. Det var en ökning med mer än 10 procent från föregående år.

Tjänstens styrka är mångsidigheten i innehållen, eftersom det bland Finnas användare finns både de som söker kunskap och de som söker underhållning. På samma sätt som tidigare är det mest populära i innehållet bilder, som visades mer än 8,7 miljoner gånger.

”Finna är fortfarande mest känd för sina fotografier. Under året kunde många nya bilder införlivas i Finna, bland annat Finlands fotografiska museums samt ITE-konstens (Outsiderkonst) samlingar. De fotografiska innehållen betonas också tack vare Finna Street, eftersom tjänsten som baseras på lokalisering stöder sig på historiska fotografier”, berättar Erkki Tolonen, Finnas utvecklingschef.

Böcker söktes otroliga 4,2 miljoner gånger i Finna.fi. Siffran förklaras av bland annat Finnas allt starkare ställning i den finländska biblioteksvärlden, eftersom webbibliotek som bygger på Finnas plattformstjänst togs i bruk 2022 i Tammerfors och 32 andra kommuner. Framöver blir det fortsatt tillväxt tack vare Helmet-bibliotekens nya webbibliotek.
 

Hem för forskningsbaserad kunskap

Tidsandan syns också i Finna. Populära sökord i tjänsten var bland annat Ukraina och krukväxter. I sökningarna betonades på samma sätt som tidigare år släktforskning och till exempel gamla klassfoton. 

Finnas ställning som hem för tillförlitlig kunskap förstärktes ytterligare under året. Lärdomsprov från högskolorna hittades fler än 720 000 gånger via Finna.fi.

”Många högskolebibliotek använder Finna som sitt webbibliotek, så att de studerande lätt hittar till lärdomsproven”, säger Erkki Tolonen. 

Användningen av forskningsbaserad kunskap har också ökats genom Finnas sida En genväg till forskningsbaserad kunskap, där forskningsbaserad kunskap från de inhemska högskolorna samlas. Det finns tillgång till bland annat fler än etthundra inhemska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker, som inte kan läsas direkt på webben.

Ett nytt område för Finna 2022 var material från de inhemska forskningsinstitutionerna. Via Finna kan man numera hitta bland annat artiklar och vetenskapliga publikationer från Finlands miljöcentral och Livsmedelsverket. 

TOP 10 De populäraste tillhandahållarna av material i Finna år 2022:

1. Museiverket
2. Nationalbiblioteket
3. Nationella audiovisuella institutet KAVI
4. Helsingfors stadsmuseum
5. Finlands nationalmuseum
6. Jyväskylä universitetsbibliotek
7. Finlands Skogsmuseum Lusto
8. Museicentret Vapriikki
9. 3AMK (Material från Haaga-Helias, Laureas och Metropolias bibliotek)
10. Helmet (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbibliotek)

Nyckelinformation om tjänsten Finna.fi för 2022: 

  • Ett hem för vetenskapligt och kulturellt material i Finland. 
  • Utvecklades av Nationalbiblioteket i samarbete med 479 arkiv, bibliotek, museer och forskningsinstitut. 
  • 4,2 miljoner besök. 
  • 17,4 miljoner material, av vilka 2,9 miljoner är direkt tillgängliga på webben. 
  • Organisationer har 122 egna Finna-webbplatser i bruk.

 

Användningen av kakor på Finna ändrades hösten 2022 vilket även påverkade besöksstatistiken. Siffrorna är inte i alla delar direkt jämförbara med siffrorna 2021.