Användningen av digitaliserat tidningsmaterial för forskning fortsätter 2023–2027

Datum publicerat

Ett nytt avtal har ingåtts för 2023–2027 som möjliggör användningen av de tidningar och tidskrifter som Nationalbiblioteket digitaliserat för forskningsändamål.  Avtalet gäller de deltagande universiteten och högskolorna.

koristekuva

Det nya Tutkain-avtalet mellan Nationalbiblioteket och Kopiosto ger användaren från början av nästa år ett mer omfattande material: alla digitaliserade tidningar och tidskrifter som publicerats före utgången av 2021. I enlighet med det ingångna avtalet kan upphovsrättsskyddade digitaliserade tidningar användas av forskare vid de högskolor som anslutit sig till avtalet, av den personal som undervisar i forskning och av de studenter som skriver sin pro gradu-avhandling eller utför annat examensarbete som omfattar forskning.

Kimmo Tuominen, direktör för Nationalbiblioteket, gläder sig för forskarna: "Tack vare det nya avtalet får forskarna tillgång till rikligt och färskt tidningsmaterial. Det material som kommer att öppnas omfattar också pandemiåren 2020 och 2021, som är av intresse för bland annat samhälls- och hälsovetenskapligt inriktad forskning."

Valtteri Niiranen, verkställande direktör för Kopiosto, anser att det nya avtalet är viktigt: "Vi är glada över att få bidra till en omfattande och ansvarsfull användning av tidnings- och tidskriftsmaterial för forskning. På så sätt får även författarna och förläggarna via oss de upphovsrättsersättningar som tillkommer dem för användningen av sina verk."

Registrerade forskare vid de högskolor som anslutit sig till Tutkain-avtalet kan bläddra i, söka och läsa tidningar i Nationalbibliotekets tjänst digi.kansalliskirjasto.fi. Avtalet möjliggör även datautvinning.

Från början av 2023 är det möjligt att använda tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi med följande universitets och högskolors användarkoder:

 • Östra Finlands universitet 
 • Jyväskylä universitet 
 • Helsingfors universitet 
 • Lapplands universitet 
 • Lapplands yrkeshögskola 
 • Försvarshögskolan 
 • Uleåborgs universitet 
 • Uleåborgs yrkeshögskola 
 • Konstuniversitetet 
 • Tammerfors universitet 
 • Åbo universitet 
 • Åbo Akademi 

Nationalbibliotekets och Kopiostos gemensamma projekt Tutkain har öppnat digitaliserat tidningsmaterial för forskningsändamål.  I enlighet med det avtal som löper ut i slutet av året har tidningar som publicerats år 2018 eller tidigare varit öppna för att användas för forskning.

Det förnyade Tutkain-avtalet öppnar totalt nio miljoner tidnings- och tidskriftssidor för forskning. En del av tidningarna har digitaliserats under hela den tid de getts ut. Alla dagstidningar har digitaliserats retroaktivt ända tillbaka till 1940-talet och därutöver har alla utkomna nummer digitaliserats från 2017 till nutid.

  - - - - - - - - - - - - -

Tidnings- och tidskriftsmaterial som är öppna för alla i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi är

 • Alla digitaliserade tidningar och tidskrifter tillbaka till 1939. Materialet är öppet för användning för allmänheten tack vare Nationalbibliotekets och Kopiostos avtal, vars giltighet förlängs till utgången av 2023.
 • Därutöver har de svenskspråkiga tidningar som digitaliserats i projektet för digitalisering av svenskspråkiga tidningar öppnats tillbaka till utgången av år 1949 för femårsperioden 2022–2026.

  - - - - - - - - - - - - -

Johanna Lilja, servicedirektör, Nationalbiblioteket, johanna.e.lilja@helsinki.fi, 050 311 9610.

Kirsi Salmela, direktör, juridiska tjänster, Kopiosto, kirsi.salmela@kopiosto.fi, 09 4315 23

Kontaktperson

Juha Rautiainen
systemspecialist
Forskningsbiblioteket
+358 2941 21404
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli