Användningen av Annif utvidgas – används nu även hos Yle

Datum publicerat

Annif är ett program utvecklat på Nationalbiblioteket för automatisk innehållsbeskrivning av textmaterial. Den senaste att ansluta sig till Annif-användarna är Yle, som använder Annif för datorstödd indexering av artiklar. Annif-verktyget och Finto AI, som baserar sig på verktyget, väcker även intresse internationellt.

Annif ja FintoAI

I Finland används Annif och Finto AI omfattande bland annat i högskolornas publikationsarkiv. När en studerande för in sitt lärdomsprov i publikationsarkivet som utnyttjar Finto AI, föreslår Annif ämnesord, som den studerande vid behov kan ta bort eller lägga till. De slutliga ämnesorden fastställs av en biblioteksfunktionär efter granskningen.

Annif som hjälp vid beskrivningen av såväl artiklar som museimaterial

I slutet av november meddelade även Yle att man skulle ta i bruk en egen Annif-installation, som är inlärd med Yles egna finsk- och svenskspråkiga artiklar. Ordförrådet som används är Yles eget; det baserar sig på KOKO-ontologin och Wikidata. I fortsättningen kan Yles innehållsproducenter välja ämnesord för sina textinnehåll bland Annifs automatiskt producerade förslag. Hos Yle omskolas och uppdateras Annifs ordförråd varje vecka. Annif ersätter det kommersiella Leiki-verktyget som Yle tidigare använt.

Andra aktörer som utnyttjar Annif och Finto AI i Finland är bland annat Kirjavälitys Oy, som producerar logistik-, upphandlings- och digitala tjänster för bokbranschen. Kirjavälitys Oy använder Annif för indexeringen av opublicerade böcker med hjälp av förläggarens marknadsförings- eller presentationstexter. Även i museernas samlingshanteringsprogram Collecte har man tagit i bruk Finto AI-integrationen. Med hjälp av Collecte beskrivs museimaterial, och nu underlättas detta arbete av förslag från Finto AI som baserar sig på Allmän finländsk ontologi (ALLFO).

Annif intresserar även utomlands: Produktionsanvändning på Tysklands nationalbibliotek 2022

Annif har även väckt internationellt intresse och till exempel på Hollands nationalbibliotek har man utvecklat ett eget verktyg som baserar sig på Annif som hjälp för automatisk klassificering. I den franska tjänsten Dissem.in användes också Annif. Via tjänsten Dissem.in kan en forskare eller en annan person som skrivit en vetenskaplig publikation kontrollera om texten är fritt tillgänglig (open access). Tjänsten föreslår även vid behov kanaler för fri publicering och hjälper skribenten att publicera texten.

Tysklands nationalbibliotek (Deutsche Nationalbibliothek, DNB) samt Tysklands ekonomiska institut (Leibniz Information Centre for Economics, ZBW) har gjort försök med Annif och planerar använda tjänsten. På Tysklands nationalbibliotek förbereds Annif för produktionsanvändning från och med mars 2022, när Annif ersätter det nuvarande kommersiella Averbis-verktyget. ZBW:s experter har också deltagit i utvecklingen av Annif.

För Annifs och Finto AI:s del planeras år 2022 bland annat utveckling av automatisk KAB-klassifikation och automatisk indexering av skönlitteratur samt teknisk utveckling av Annif och Finto AI i nära samarbete med organisationer inom olika branscher.

Mer information:

Annif och automatisk innehållsbeskrivning -wikisida

Läs mer om ämnet: