Användning av masker i biblioteket

Datum publicerat

Vi har tagit hänsyn till säkerhetsavstånden i bibliotekets lokaler, men vi rekommenderar våra kunder att använda masken i situationer där det inte går att upprätthålla säkerhetsavståndet.

Håll dig frisk!