Användarna nöjda med Finnas söktjänster

Datum publicerat
Mer än 14 000 användare svarade på enkäten om Finnas söktjänster i december. Söktjänsterna fick i medeltal vitsordet 8 av 10. 87 % av de svarande skulle rekommendera tjänsterna för andra.

Vinnaren i lotteriet var Noora Ahokallio från Helsingfors universitet.

Bild
Susanna Eklund

Finna är en helhet av söktjänster som utöver den nationella webbplatsen Finna.fi innehåller över femtio webbibliotek och andra söktjänster. Vid utgången av år 2016 var 188 arkiv, bibliotek och museer med i Finna. Den gemensamma Finna.fi-vyn innehöll över tolv miljoner poster.

Webbenkäten lades ut i alla Finnavyer. 14 520 användare svarade på enkäten, vilket är fler än tidigare år. 2015 svarade 12 159 och 2014 svarade 3 239.

Största delen av de svarande (71 %) använde högskolebibliotekens vyer, näst flest (17 %) använde de allmänna bibliotekens vyer. 6 procent av de svarande använde Finna.fi-vyn. Den här gången kom det få svar från museernas och arkivens vyer. Det är värt att notera att många använder flera olika vyer, t.ex. använder 41 procent av högskolebibliotekens söktjänstkunder också Finna.fi-vyn.

Användarna hade fått information om söktjänsten i ett bibliotek, arkiv eller museum (52 %), i en artikel eller nyhet på nätet (7 %), via sociala medier (2 %) eller via någon annan kanal på nätet. Över 7 procent av de svarande hade rekommenderats tjänsten av en annan användare.

Resursernas tillgänglighet och omfattning viktiga

De som svarade på enkäten gav i medeltal vitsordet 8 för de söktjänster i Finna som de hade använt. 86 procent hittade den information eller det material de sökte med hjälp av tjänsten och 63 procent hittade dessutom annat intressant.

Kunderna uppskattade mest att resurserna är tillgängliga direkt på nätet och att de är så omfattande. De svarande både berömde tillgången till e-resurser och gav utvecklingsförslag.

En stor del av användarna skulle rekommendera tjänsterna för andra: 87 procent skulle mer än sannolikt rekommendera tjänsterna. Villigheten att rekommendera tjänsterna för andra mättes på ett annat sätt än tidigare år, därför kan man inte direkt jämföra utvecklingen.

Majoriteten av de svarande använder Finna minst en gång i veckan (40 %) eller några gånger i månaden (34 %). Jämfört med i fjol har andelen som använder tjänsterna dagligen (6 %) ökat något.

Enligt den preliminära analysen av resultaten verkar användarna vara lite nöjdare med tjänsterna än i fjol.

Vinnaren i lotteriet kommer från Helsingfors universitet

En Samsung pekplatta lottades ut bland alla svarande. Plattan vanns av Noora Ahokallio som studerar vid Helsingfors universitet. Noora använder Finna mest för att söka bildmaterial. Grattis!

Ytterligare information:

servicechef Heli Kautonen, Nationalbiblioteket, tfn 050 3102654, heli.kautonen(at)helsinki.fi

Finna.fi
Alla Finna-söktjänster
Finna på Facebook 
Finna på Instagram