Ansökan om forskarplatser vid Nationalbiblioteket år 2021 är öppen

Datum publicerat
Du kan ansöka om forskarplatser i Nationalbibliotekets lokaler för personlig användning för längre forskningsarbete.

Ansökningsobjekt för ansökningsperioden november-december 2020:

  • Södra salens forskarplatser, 12 månader (1.1.–31.12.2021), 20 platser
  • Norra salens hyllor, 12 månader (1.1.–31.12.2021), 20 hyllor
  • Rotundans mindre förvaringsskåp, 1. våningen, 12 månader (1.1.–31.12.2021), 12 skåp

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen kan sökas fram till 13.12.2020. De som beviljats en forskarplats eller ett förvaringsutrymme informeras senast 21.12.2020.

När platserna beviljas beaktas behovet att använda Nationalbibliotekets material i forskningen, forskarens situation med avseende på arbetsrum och hur stort behovet att använda platsen är per vecka.

Vänligen observera att på grund av coronapandemin är enbart hälften av forskarplatserna i bruk åt gången. Den egna platsen kan tillsvidare användas varannan vecka.

Närmare upplysningar om forskarlokalerna och urvalskriterierna finns på vår webbplats och på ansökningsblanketten.