Ansökan om forskareutrymme för 2023 är öppen

Datum publicerat

Du kan ansöka om forskareutrymme i Nationalbiblioteket för nästa år på november-december.

Ihmisiä työskentelemässä Kansalliskirjastossa.

Ansökan om forskareutrymme vid Nationalbiblioteket för 2023 är öppen

Bild
Heljä Korkiala

Nationalbiblioteket erbjuder bokningsbara forskningsplatser och förvaringsutrymme för forskare och studerade för längre arbete. Ansökningen om detta för 2023 är nu öppen, och pågår mellan 7.11.-7.12.2022. 

Forskareutrymmen sökas genom att fylla ansökningsblanketten. De kan sökas fram till onsdagen 7.12.2022. De som beviljats en forskningsplat och förvaringsutrymme informeras senast 14.12.2022. 

Anskökningsobjekt för 2023 är  

  • Södra salens forskarplatser, 6 månader (1.1.–30.6.2023), 10 platser     
  • Södra salens forskarplatser, 12 månader (1.1.–31.12.2023), 10 platser   
  • Slaviska bibliotekets forskarplatser, 5 månader (1.1–31.5.2023), 2 platser   
  • Norra salens hyllor, 12 månader (1.1.–31.12.2023), 20 hyllor     
  • Rotundans större förvaringsskåp, 6:e våningen, 12 månader (1.1.–31.12.2023), 4 skåp   
  • Rotundans mindre förvaringsskåp, 1:a våningen, 12 månader (1.1.–31.12.2023), 12 skåp   

När forskarlokalerna beviljas beaktas behovet att använda Nationalbibliotekets material i forskningen, forskarens situation med avseende på arbetsrum och hur stort behovet att använda platsen är per vecka. 

Närmare upplysningar om forskarlokalerna och urvalskriterierna finns på vår webbplats och ansökningsblanketten.