Ansök om forskarutrymmen vid Nationalbiblioteket för återstoden av 2023

Datum publicerat

Det är nu möjligt att ansöka om forskarplatser i Södra salen och Slaviska biblioteket för återstoden av 2023.

Bild
Heljä Korkiala

Nationalbiblioteket erbjuder bokningsbara forskningsplatser för forskare och studerade för längre arbete. Ansökan om platser för återstoden av 2023 är öppen 8–31.5.2023.

Lämna in din ansökan om forskarutrymmen via vår ansökningsblankett. De som beviljats forskningsplats och förvaringsutrymme informeras om detta senast 12.6. 

Ansökan gäller följande platser:

  • Södra salens forskarplatser, 6 månader (1.7–31.12.2023), 10 platser   
  • Slaviska bibliotekets forskarplatser, 4 månader (1.7–31.12.2023), 3 platser   

När platserna beviljas beaktas behovet att använda Nationalbibliotekets material i forskningen, forskarens situation gällande arbetsrum och hur stort behovet att använda platsen är per vecka.

Närmare upplysningar om forskarlokalerna och urvalskriterierna finns på vår webbplats och i ansökningsblanketten.