Ansök om att bli Nationalbibliotekets kulturpartner för 2023

Datum publicerat

Ansökningstid 14.11 - 7.12.

Ansökningstid 14.11 - 7.12.2022.

Hej du skickliga konstnär!

Varje år ordnar Nationalbiblioteket gratis kulturevenemang som är öppna för alla. Under årens lopp har många olika typer av musik- och diktuppträdanden ordnats i vår Kupolsal, och våra utrymmen står också kontinuerligt värd för olika slags utställningar.  

Med en öppen ansökan om kulturpartnerskap vi erbjuda alla som arbetar med konst möjligheten att lyfta fram sitt arbete. Alla konstnärer, oavsett konstart, kan ansöka om att bli vår kulturpartner! Du kan bidra med exempelvis poesi, dans, musik eller kanske stand up, eller något annat konstnärligt koncept.

För år 2023 väljer vi en till tre kulturpartner. Partnerna tar fram förslag och ordnar var sitt evenemang på biblioteket under året. Evenemanget ska på lämpligt sätt anknyta till Nationalbiblioteket, litteratur, publicerat kulturarv eller historiskt biblioteksmaterial m.m. Vi välkomnar alla slags idéer.

Nationalbiblioteket erbjuder utrymmen för evenemanget och betalar ett arvode på 1 000 euro. Det är inte möjligt att sälja entrébiljetter till evenemanget.

Vår kulturpartner år 2022 var Amanda Kauranne.

Vem kan ansöka om att bli kulturpartner?

Ansökan riktar sig till alla som arbetar inom kultur, oavsett konstform och sammansättning. Både individer och konstnärsgrupper kan ansöka om att bli kulturpartner.

Ansökningstid

14.11–7.12.2022.

Evenemangets språk

De evenemang som arrangeras på biblioteket är huvudsakligen på finska, men vi tar gärna också emot ansökningar som gäller evenemang på svenska, samiska och engelska. 

Marknadsföring av evenemanget

Evenemangen blir en del av Nationalbibliotekets kulturverksamhet 2023. Marknadsföringen av evenemanget sker genom ett samarbete mellan Nationalbibliotekets kommunikation och kulturpartnern.

Ansökningsanvisningar

Ansök om att bli kulturpartner senast den 7 december genom att fylla i blanketten nedan. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post. 

Til ansökningsblanketten (öppnas 14.11)

Urval

  • I valet av kulturpartner fokuserar vi på evenemang som har en koppling till Nationalbiblioteket – till exempel material som finns på biblioteket, historia eller tjänster som tillhandahålls av biblioteket.
  • Vi beaktar hur professionell, intressant och innovativ den konstnärliga verksamheten är inom ramen för den aktuella konstartens eget verksamhetsfält.
  • Vi bedömer också hur väl evenemanget lämpar sig för våra lokaler. Läs mer om våra lokaler här (på finska).
  • På basis av ansökningarna väljer vi en till tre kulturpartner för år 2023. Alla sökande kommer att underrättas om urvalet senast den 28 december.

 

Mer information

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta Nationalbibliotekets producent per telefon. Tyvärr kan vi inte ta emot förfrågningar eller ansökningar via e-post. 

Producent Joonas Kolehmainen

Telefontider:

10.11 kl. 13-15
22.11 kl. 13–15

5.12 kl. 13–15

tfn 029 4157837.

Läs också:

Årets kulturpartner 2022 Amanda Kauranne