Ändringar i material som kan sökas i Nationalbibliotekets söktjänst

Datum publicerat
Tabletin näytöllä Kansalliskirjaston verkkosivut.
Bild
Nationalbiblioteket / Marko Oja

Elektroniska resurser

I Nationalbibliotekets söktjänst finns e-resurser som Nationalbiblioteket licensierat samt e-resurser som licensierats av Helsingfors universitets bibliotek via FinELib. Nu kan du via sökningen hitta fler öppna internationella e-böcker och e-tidningar inom olika vetenskapsområden.   

E-resurser (böcker, tidningar och databaser) kan du söka i bassökningen i Nationalbibliotekets söktjänst. Sök enskilda artiklar på fliken för sökning av internationella e-resurser.

När bibliotekssystemen bytts ut har en stor del av Helka-bibliotekens e-resurser raderats i Nationalbibliotekets söktjänst. Helka-bibliotekens e-resurser kan du söka i Helka-sökningen.

Tryckt material i Helka-biblioteken

Uppdateringsavbrottet för Helka-bibliotekens materialuppgifter är över. Uppgifter om Helka-bibliotekens tryckta material uppdateras åter på fliken Helka i Nationalbibliotekets söktjänst.