Anders Johan Sjögrens dagböcker publiceras

Datum publicerat
A.J. Sjögren (1794–1855) var en pionjär inom lingvistik och de finsk-ugriska och kaukasiska folkens etnografi. Nu har hans dagböcker publicerats och gjorts fritt tillgängliga. Sjögrens dagböcker sträcker sig över fem årtionden och belyser det akademiska livet i Finland och Ryssland i början av 1800-talet.

Sjögren skrev den massiva dagbokshelheten på 8 000 sidor för hand. Dagböckerna ingår i Nationalbibliotekets manuskriptsamling och öppnar många möjligheter till forskning i bland annat lingvistik, etnografi, de finsk-ugriska folkens historia och studentlivet i Lovisa, Borgå och Åbo. Verket som har redigerats av Michael Branch, Esko Häkli och Marja Leinonen berättar också hur den nationellt sinnade idévärlden tog form, och om Sjögrens förhållande till kända finländare som M.A. Castrén och J.V. Snellman. Dagboksanteckningarna beskriver detaljerat Sjögrens liv i S:t Petersburg och hans forskningsresor bland de finsk-ugriska folken i Ryssland.

Projektet som inleddes 2002 har finansierats av bland annat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Alfred Kordelins stiftelse, Suomen kulttuurirahasto, Niilo Helanderin Säätiö och Leverhulme Trust.

Publikationen hittas i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6139-0

Mer information:

Branch, Michael: Sjögren, Anders Johan. Finlands nationalbiografi, nätpublikation. Studia Biographica 4. Helsingfors: Finska Litteratursällskapet, 1997– http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003634 (ISSN 1799-4349, nätpublikation)

Förfrågningar:

informationsspecialist Jouni Ahmajärvi, 02941 44306, jouni.ahmajarvi@helsinki.fi