Ambitiösa mål mot hållbar förändring

Datum publicerat

Nationalbiblioteket gör betydande satsningar för att utveckla sina tjänster enligt principerna för hållbar utveckling. Programmet för hållbar utveckling har en ambitiös målsättning där Nationalbiblioteket ska vara koldioxidneutralt senast år 2030.

Kansalliskirjaston kestävän kehityksen ohjelman kansikuva: Rohkeasti kestävään muutokseen - Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa 2021-2030

Enligt Nationalbibliotekets vision återspeglas principerna för hållbar utveckling i Nationalbibliotekets verksamhet och i tjänsteutvecklingen.

Bild
Pixaby

Vår basverksamhet stödjer principerna för hållbar utveckling på ett utmärkt sätt

  • Rötterna för vår verksamhet sträcker sig bakåt till år 1640 och sedan dess har vi lagrat kulturarv som har publicerats och gjort det tillgängligt för användning.  Detta minskar på andra organisationers behov av att bevara, digitalisera och tillhandahålla material. 
  • Vår verksamhet stödjer en så jämställd tillgång till materialen som möjligt
  • Vi främjar öppen vetenskap
  • Våra digitala tjänster är tillgängliga för alla, till exempel https://kansalliskirjasto.finna.fi/, https://www.finna.fi/ och https://digi.kansalliskirjasto.fi

Under de följande åren kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid att öka jämlikheten och att verksamheten är ekologiskt hållbar.

Det är en utmaning att bedöma de ekologiska verkningarna hos digitala tjänster. Vår bransch genomgår en digital transformering som ytterligare har trappats upp av Covid-19. Vårt kulturarv skapas, lagras, ordnas och används allt oftare i digital form. Genom att fästa uppmärksamheten på ett minskat koldioxidavtryck hos de tjänster som vi producerar för till exempel biblioteken, arkiven och museerna, kan vi för vår egen del påverka den ekologiska belastningen inom kulturarvsfältet som fungerar som nationens minne. Digitaliseringen och en öppen delning av material har emellertid också en positiv ekologisk inverkan, till exempel som ett minskat behov av att resa till materialen.

Nationalbiblioteket har en möjlighet att stödja hållbarhetsarbetet inom kulturarvsfältet över sektorsgränserna: vi främjar dialog, samarbete mellan olika aktörer och att modigt prova sig fram för att hitta de bästa lösningarna.

Nationalbibliotekets strategi 2021–2030: Vi säkerställer att den kulturella mångfalden och flerspråkigheten i samhället framträder i vår verksamhet och att det publicerade kulturarvet är tillgängligt på ett mångsidigt sätt.

 

Programmet för hållbar utveckling:

Ambitiösa mål mot hållbar förändring - Hållbar utveckling i Nationalbiblioteket 2021-2030

(På finska) Rohkeasti kestävään muutokseen - Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa 2021-2030

(På engelska) Boldly towards sustainable change - Sustainable development in the National Library of Finland 2021-2030