Hoppa till huvudinnehåll

Äldre material ur nationalsamlingen på nätet

Datum publicerat
Nationalbiblioteket har digitaliserat fler verk ur nationalsamlingen från den svenska tiden och lagt upp dem på nätet. Tack vare stöd från Amerin kulttuurisäätiö och Nationalbibliotekets fond för kulturarv har vi nu publicerat 1600 verk.
Bild
Kansalliskirjasto

Samligen svenska tidens litteratur är den äldsta delen av Finlands nationallitteratur. Samlingen som kallas Rv Fennica omfattar cirka 17 400 publikationer som är finskspråkiga, tryckta i Finland eller publicerade av finländare eller personer som varit verksamma i Finland, alternativt tryckta utomlands och som handlar om Finland. Samlingens äldsta verk är Missale Aboense (1488) och i övrigt begränsar sig litteraturen till den finska autonomins begynnelseår (1809), men i fråga om litteratur från Kungliga Akademien i Åbo går gränsen vid Åbo brand 1827.

Tidigare digitaliserat material ur samlingen Rv Fennica kompletteras nu utöver med skillingtryck också med följande underordnade samlingar: Academica, Almanackor, Stadgar (Förordningar), Personskrifter, Postillor och Betraktelser. Senare under 2020 och 2021 publiceras ytterligare samlingar: Andliga sångböcker, Historia och Kalendrar.

Digitaliseringen av Rv Fennica fortsätter med understöd av Amerin Kulttuurisäätiö till slutet av 2021. Tidigare digitaliseringar av samlingen har finansierats med Nationalbibliotekets basfinansiering, extern finansiering av undervisnings- och kulturministeriet samt ur Ilkka och Ulla Paateros fond.

Svenska tidens nationalsamling i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi: https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=381

Läs mera om digitaliseringen av Svenska tidens litteratur här (på finska): https://blogs.helsinki.fi/scriptaselecta/2020/02/26/pitka-marssi-kokoelmasta-verkkoon/

Nyckelord