Akvariet är stängt 29.12.–24.1.

Datum publicerat
Böcker i Akvariet-utrymme

Bild: Helena Helander

Edit: Akvariet öppnade igen.

Akvariet, som ligger i Nationalbibliotekets förbindelsegång, kommer att vara stängt från och med 29.12.2021 på grund av reparationer. Varaktigheten av reparationerna är ännu inte känd.

Under stängning är Akvariets läsplatser inte i bruk och referensbiblioteksmaterialet i utrymmet kan inte hämtas direkt från hyllan. Akvariets referensbibliotek innehåller till exempel kommittérapporter, uppslagsverk, bibliografier, kartor och Slaviska bibliotekets tidskrifter.

Om du behöver Akvariets material, kontakta bibliotekets kundtjänst i Rotunda eller via e-post nationalbiblioteket@helsinki.fi. Vi levererar det beställda materialet som läsesalslån till antingen Rotunda eller Slaviska biblioteket, beroende på vilket material det gäller.