Nyckeltal 2016

Innehållsförteckning

Bibliotekets samlingar

 • 115 hyllkilometer material
 • 3 miljoner böcker och 3 miljoner andra publikationer
 • 7400 nyförvärv inom humanistiska forskningsområden (historia, litteraturforskning, filosofi, musik, Rysslands- och Östeuropaforskning)
 • 400 hyllmeter nya friexemplar (med stöd av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial): över 11 000 inhemska böcker
 • 4 000 årgångar av olika tidskrifter
 • 310 dagstidningsårgångar
 • 2 600 musikinspelningar
 • affischer, årsberättelser, notpublikationer och kartor
 • 45 000 småtryck (reklamblad, broschyrer, instruktionsböcker)
 • 7500 filer nya friexemplar av e-publikationer
 • 178 miljoner filer inhemska webbplatser arkiverade i bibliotekets webbarkiv

Digitalisering och webbtjänster

 • 2016 digitaliserade biblioteket omkring en miljon sidor nationella material

digi.kansalliskirjasto.fi

 • 11 miljoner sidor digitaliserat material vid utgången av 2016
 • 14 miljoner nedladdningar, en ökning med 24 procent

doria.fi Publikationsarkivtjänsten

 • 3,5 miljoner nedladdningar av material 2015, en ökning med 41 procent

Ekonomiska indikatorer

 • Nationalbibliotekets intäkter 2016:  25 092 902 euro
 • Nationalbibliotekets kostnader 2016:  24 436 792 euro

Tjänster för bibliotek, arkiv, museer och annan offentlig förvaltning

FinELib-konsortiets förvärv av webbresurser

 • 58 600 licensierade periodiska e-publikationer
 • 11,9 miljoner nedladdningar
 • 406 048 licensierade e-böcker
 • 9,4 miljoner nedladdningar
 • 16 465 licensierade uppslagsverk
 • 9,4 miljoner nedladdningar

 
Finna – arkivens, bibliotekens och museernas webbtjänst

 • 7,2 miljoner besök i Finna, ökning 172 procent
 • 207 arkiv, bibliotek och museer är med i Finna
 • 1,2 miljoner besök i Finna.fi, ökning 48 procent

Finto – Nationella tesaurus- och ontologitjänsten

 • 29,7 miljoner sökningar
 • 34 ordlistor, ontologier och klasser
 • 470 000 begrepp, ämnesord och klasser


Melinda – Nationella metadataresursen

 • 10 miljoner referenser i databasen
 • 40 bibliotek med i databasen

Publikationsarkiven

 • 32 miljoner nedladdade artiklar

Utbildning

 • Över 60 kurser och 6300 deltagare från bibliotek, museer och arkiv