Nyckeltal 2015

Innehållsförteckning

Bibliotekets samlingar

 • 115 hyllkilometer material
 • 3 miljoner böcker och 3 miljoner andra publikationer
 • 5 000 nyförvärv inom humanistiska forskningsområden (historia, litteraturforskning, filosofi, musik, Rysslands- och Östeuropaforskning)
 • 400 hyllmeter nya friexemplar (med stöd av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial): över 10 000 inhemska böcker
 • 4 000 – 5 000 årgångar av olika tidskrifter
 • 320 dagstidningsårgångar
 • 2 000 – 3 000 musikinspelningar
 • affischer, årsberättelser, notpublikationer och kartor
 • 60 000 småtryck (reklamblad, broschyrer, instruktionsböcker)
 • 25 000 filer nya friexemplar av e-publikationer
 • 814 miljoner filer inhemska webbplatser arkiverade i bibliotekets webbarkiv

Lån och användare

 • 380 000 lån (hem- och läsesalslån) 2015
 • av bibliotekets kunder är cirka hälften studerande, lärare och forskare vid Helsingfors universitet
 • hälften av kunderna arbetar med en pro gradu-avhandling, en doktorsavhandling eller post doc-forskning
 • cirka hälften av kunderna använder bibliotekets tjänster minst en gång i veckan och cirka 16 procent oftare än en gång i veckan

Digitalisering och webbtjänster

 • 2015 digitaliserade biblioteket omkring en miljon sidor nationella material

digi.kansalliskirjasto.fi

 

 • 10 miljoner sidor digitaliserat material vid utgången av 2015
 • 14 miljoner nedladdningar, en ökning med 24 procent


kansalliskirjasto.fi

 • 16 miljoner nedladdningar av material 2015

Ekonomiska indikatorer

 • Nationalbibliotekets intäkter 2015:  29 041 027 euro
 • Nationalbibliotekets kostnader 2015:  27 158 973 euro

Tjänster för bibliotek, arkiv, museer och annan offentlig förvaltning

FinELib-konsortiets förvärv av webbresurser

 • 79 000 licensierade periodiska e-publikationer
 • 12,7 miljoner nedladdningar
 •  
 • 386 000 licensierade e-böcker
 • 9,3 miljoner nedladdningar
 •  
 • 15 700 licensierade uppslagsverk
 • 6,2 miljoner nedladdningar

 
Finna – arkivens, bibliotekens och museernas webbtjänst

 • 2,7 miljoner besök i Finna, ökning från föregående år 125 procent
 • 10,2 miljoner poster i Finna.fi
 • 106 arkiv, bibliotek och museer är med i Finna

Finto – Nationella tesaurus- och ontologitjänsten

 • 29,7 miljoner sökningar
 • 30 ordlistor, ontologier och klasser
 • 450 000 begrepp, ämnesord och klasser


Melinda – Nationella metadataresursen

 • 9 miljoner referenser i databasen
 • 40 bibliotek med i databasen

Publikationsarkiven

 • 32 miljoner nedladdade artiklar, ökning från föregående år 33 procent

Utbildning

 • 58 kurser och 6240 deltagare från bibliotek, museer och arkiv