År 2019 digitaliserar vi

  • nya dagstidningar
  • gamla dagstidningar från mikrofilm
  • tidskrifter
  • c-kassetter

De digitaliserade materialen hittar du här: digi.kansalliskirjasto.fi.

Stommen i materialet som digitaliseras utgörs av finska dagstidningar och tidskrifter, vars upplagor fram till 1929 nu finns tillgängliga för allmänheten. Valet av annat material för digitalisering baserar sig på i vilket skick materialet är, hur stor efterfrågan det har och hur aktuellt det är. Det upphovsrättsfria tidningsmaterialet blir omedelbart öppet tillgängligt för alla via gränssnittet digi.kansalliskirjasto.fi. 

Via våra digitaliseringspartnerskap digitaliserar vi de material kunden önskar och delar på kostnaderna. Det upphovsrättsfria materialet blir tillgängligt för alla och det övriga materialet kan användas i friexemplarbiblioteken. Med separat avtal kan det digitaliserade materialet öppnas för partnerns bruk.

Vid partnerskapsärenden kontakta kontaktchef Pirjo Karppinen: pirjo.karppinen(at)helsinki.fi eller tfn 050 318 2320.