Sibelius verk för stråkorkester utkommer i kritisk utgåva

Det 29:e bandet i Sibelius samlade verk har publicerats. Bandet innehåller Sibelius alla kompositioner för stråkorkester och har redigerats av Pekka Helasvuo och Tuija Wicklund.

Verken tillkom under en tidsperiod från 1890-talet till 1939. Besättningen i några av verken inkluderar också andra instrument än stråkar. Flera verk i den nya kritiska utgåvan publiceras för första gången, till exempel Scherzo från op. 4 (ursprungligen för stråkkvartett) och den tidiga versionen av Rakastava (Den älskande).

Likaledes publiceras två tidiga versioner av Impromptu, op. 5 för första gången. Den enda hittills publicerade versionen av Impromptu är ett arrangemang av numren 5 och 6 vilka ursprungligen var skrivna för piano. Nu publiceras också en tidig version av denna kombination. Helasvuo har redan tidigare noterat att det bland notkällorna för Impromptu finns en version av nummer 5 (1893) som har stämplats som en skiss men som faktiskt är en fullbordad och renskriven version.

Under redigeringsarbetet har också några källor upptäckts som saknas i verkkatalogerna. Dessa inkluderar partitur och stämmor till Andante festivo från premiären 1939 (YLE:s arkiv) samt likadant material från samma tid (Helsingfors universitets studentorkesters arkiv). Dessa nya material har preciserat bilden av verket betydligt.

Sibelius samlade verk ges ut av Nationalbiblioteket, Sibelius-samfundet rf och förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

 

Tilläggsinformation:

Tuija
Wicklund
Redaktör
Jean Sbelius Works
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
0504487481