En del av materialet i Nationalbibliotekets samlingar finns i den öppna samlingen eller i referensbiblioteket. Det kan hämtas och lånas med självbetjäningsprincipen. För det här materialet krävs ingen reservering eller beställning. En betydande del av bibliotekets samlingar finns i magasinet. För användning av dessa material krävs reservering eller magasinsbeställning.