Viktiga teman är bland annat de nya utmaningarna inom infrastrukturen för lagring av och forskning om kulturarvet, utvecklingen av tjänster avsedda för alla bibliotek i Finland samt det nationella, europeiska och globala branschsamarbetet.

Tidningen finns tillgänglig på nätet på https://issuu.com/kansalliskirjasto och publiceras också i databasen Arto (Elektra-avtal). Tidningsnumren arkiveras i publikationsarkivet Doria (Doria.fi).

Åren 1959–2002 utkom tidningen Kansalliskirjasto under namnet Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti.

Uppgifter om publikationen

 

Tidningen Kansalliskirjasto
ISSN 1459-3467

PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet