Du kan ansöka om personlig användning av forskarlokaler för längre forskningsarbete.

På Nationalbiblioteket kan du boka följande forskarplatser:

 • Södra salens forskarplatser (20 platser)
 • Norra salens forskarhyllor (c. 20 hyllor)
 • Slaviska bibliotekets forskarplatser (4 platser)

Forskarplatserna och -hyllorna är gratis.

Vem kan ansöka om forskarplats och hur går det till?

Forskarplatserna är öppna för alla. Följande beaktas när platserna beviljas:

 • Användningsbehov av Nationalbibliotekets material (särskilt läsesalslån)
 • Forskarens arbetsrumssituation
 • Forskarplatsens användningsvolym per vecka

Ansökningar om forskarplatser sker varje halvår – i maj och november-december. Undantaget är forskarplatserna på Slaviska biblioteket som beviljas för kortare perioder under vår- och höstterminerna. Under sommarperioden beviljas dessa platser i främsta rummet för utländska forskare och ansökan sker genom att du kontaktar rådgivningen på Slaviska biblioteket. Du kan bli beviljad en forskarplats eller -hylla för ett halvår år gången.

Ansökan sker med ett e-formulär.

Information om platser som har blivit lediga mitt under perioden samt övriga upplysningar om forskarplatserna fås av kundtjänst.

Bibliotekets kundtjänst
Nationalbiblioteket
+358 (0)2941 23196 (arkisin/vardagar/weekdays 10–17, ke/ons/Wed 10-20, parittomien viikkojen la/varannan lördag udda veckor/every other saturday 9–16.)

Mer information om kundtjänsten.

  För vilken typ av arbete lämpar sig de olika forskarlokalerna?

  De bokningsbara forskarlokalerna är uppdelade i tre grupper efter plats och användningssyfte.

  Södra salens forskarplatser

  Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare som använder sig av material i Nationalbibliotekets vetenskapliga samling med enbart läsesalslån. Det här materialet expedieras till salen i forskarens egen hylla. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen.

  Alla de som har fått forskarplatser har 2 meter hyllutrymme och ett flyttbart skåp där man kan förvara sina egna saker till sitt förfogande. Utöver de bokningsbara forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen.

  Norra salens forskarhyllor

  I forskarhyllan får man plats med läsesalslån med cirka 80 cm bredd och eget material som kan förvaras i hyllan under hela perioden. Forskaren ansvarar för förnyande av lån av läsesalsmaterial. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllorna.

  Slaviska bibliotekets forskarplatser

  Slaviska bibliotekets platser är särskilt avsedda för läsesalslån från Slaviska biblioteket och de som använder den öppna samlingen. I forskarplatserna ingår låsbara hurtsar. Dessutom har man möjlighet att förvara läsesalslån på skrivbordet och i hyllorna.